Examinering

Examineringkeuzedelen is een veilig en modern online platform dat MBO-instellingen tijd bespaart en tegelijk de kwaliteit van de examinering waarborgt. Onze examens zijn tevens gekeurd door het CINOP. De beoordeling van de keuzedeelexamens vinden papierloos plaats en kunnen op afstand gedaan worden.

Opbouw keuzedeelexamens

De keuzedeelexamens zijn opgebouwd uit 3 onderdelen, welke allemaal online worden afgenomen. De focus ligt op de vaardighedenchecklist en de portfolio-opdracht. Daarnaast wordt de kenniscomponent getoetst aan de hand van een multiple choice toets. Deze multiple choice toets telt voor een klein deel mee in de weging van het eindcijfer.

Examens Keuzedelen MBO
Stap 1

Kennisexamen

Het kennisexamen wordt afgenomen aan de hand van een multiple choice toets. Hier worden expliciete eisen aan kennis uit de gegeven lessen getoetst.

examinering keuzedelen mbo
Stap 2

Vaardighedenchecklist

De vaardighedenchecklist wordt getoetst aan de hand van een lijst met expliciete eisen aan vaardigheden uit het keuzedeeldossier. Deze vaardighedenchecklist telt mee als onderdeel van het porfolio.

mbo keuzedelen
Stap 3

Portfolio

De portfolio-opdracht toetst kerntaken en werkprocessen uit het keuzedeeldossier meetbaar in gedrag/resultaat.

Benieuwd of Examineringkeuzedelen wat voor u is?Neem dan contact op.